Περιγραφή

Το Hub διοργανώνει διαγωνισμό ακαδημαϊκής εργασίας για προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών, ή συναφών επιστημών με θέμα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Ευρωπαϊκή Πολιτική: Ανησυχίες και Ευκαιρίες». Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν μία ακαδημαϊκή εργασία για πιθανά προβλήματα΄ ή ευκαιρίες που προκύπτουν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ενδεικτικές Θεματικές

 • Παραπληροφόρηση και COVID-19
 • Παραπληροφόρηση και εκλογές
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οργάνωση πολιτών
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοκρατία
 • Λογοκρισία και τα κοινωνικά δίκτυα
 • Ελευθερία του λόγου
 • Η πολιτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων
 • Η παρουσία ευρωπαϊκών θεμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων
 • Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική
 • Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες ελληνικών ή ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) κοινωνικών, πολιτικών ή συναφών επιστημών.

Οδηγίες συγγραφής

 • Έως 3,000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών και της βιβλιογραφίας) στην Ελληνική, και περίληψη έως 200 λέξεις.
 • Πλήρη αναφορά σε ακαδημαϊκά άρθρα/μελέτες (σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard Style).

Υποβολή έως 12 Ιουνίου 2022 (23.59), σε μορφή Microsoft Word ως επισυναπτόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση euyouthhub@gmail.com, με τίτλο μηνύματος: «Διαγωνισμός Εργασίας 2022 – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ», συνοδευόμενο από σύντομες βιογραφικές πληροφορίες π.χ. τίτλος σπουδών, σχολή (έως 500 λέξεις) και στοιχεία επικοινωνίας του/των συγγραφέα/ων.

Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών

 • Πρωτοτυπία θέματος ή συγκεκριμένης οπτικής ενός θέματος
 • Ποιότητα εμπεριστατωμένης ακαδημαϊκής έρευνας
 • Πληρότητα και σαφήνεια στην παρουσίαση του θέματος και των επιχειρημάτων
 • Κριτική ικανότητα και προτάσεις μελλοντικής έρευνας

Επιτροπή αξιολόγησης

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από τα μέλη του Core Group του EU Youth Hub.

Βραβείο

Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση του Hub, με την υποστήριξη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η πρώτη καλύτερη εργασία, κατόπιν διαδικασίας ομότιμης αξιολόγησης, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Hub.

Οργανωτικά Υπεύθυνοι

 • Αθηνά Τσαλικίδου, Λήδα Κατσανούλη.
Scroll to Top