ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Τα μέλη του EU Youth Hub διοργάνωσαν συζήτηση τύπου World Café με θέμα την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε θέματα υγείας, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, 20:00-22:00, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150052?locale=el). Η εκδήλωση ήταν κλειστή για το κοινό και έλαβε χώρα με φυσική παρουσία. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αναπλ. Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κύριος Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ και Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Αριάν Κοντέλλη”, Σπυρίδων Μπλαβούκος, ενώ την εισαγωγική εισήγηση  παρέθεσε ο Δρ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη” ΕΛΙΑΜΕΠ. Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και συζήτησαν επί δύο επιμέρους ερωτήματα: 1) Αρμοδιότητες της ΕΕ στην υγεία: βαδίζοντας προς την ενοποίηση; και 2) Πρόληψη και υγεία: μαθήματα από την κρίση. Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.

Οργανωτικά Υπεύθυνοι

  • EU Youth Hub: Πολυχρονοπούλου Ιωάννα-Ωκεανία, Ζαμπέλης Σπύρος

Συντονιστής διοργάνωσης: Δρ Αλέξανδρος Κυριακίδης

Φωτογραφίες

Scroll to Top