Περιγραφή

Το EU Youth Hub διοργάνωσε για τα μέλη του διαδικτυακή συζήτηση τύπου World Café με τίτλο “ΕΕ και Κράτος Δικαίου”, την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, 19:30-21:30. Την εισήγηση παρέθεσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιωάννης Παπαδόπουλος, και την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη” του ΕΛΙΑΜΕΠ και Co-Convenor του EU Youth Hub. Η συζήτηση επικεντρώθηκε επί δύο θεματικών: “Κράτος δικαίου στην ΕΕ: Άρθρο 7 ΣΕΕ και Κανονισμός 2020/2092”, και “Τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ”. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.

Οργανωτικά Υπεύθυνοι

  • Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Τζένη Οσμενάι, Σοφία Κυρίου, Δάφνη Μιχαλίτση, Σπύρος Ζαμπέλης.

Συντονιστής διοργάνωσης: Δρ Αλέξανδρος Κυριακίδης

Scroll to Top