Περιγραφή

Το EU Youth Hub διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Μετανάστευση σε ΕΕ και ΗΠΑ: Συγκριτική ανάλυση θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων», την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, 19:15- 20:30, στο Impact Hub Athens, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/159887?locale=el).

Η εκδήλωση ξεκίνησε με κάποια εισαγωγικά σχόλια του Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και Επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Σπύρου Μπλαβούκου, ο οποίος συνέβαλε στον συντονισμό της συζήτησης, μαζί και με τον Δρ. Αλέξανδρο Κυριακίδη, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή στο ίδιο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εισήγηση από τον Emmanuel Compte, Κύριο Ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Λέκτορα στη Σχολή Διεθνών Σπουδών της Βιέννης, η οποία εστίασε στις μεταναστευτικές ροές μεταξύ των πλούσιων κρατών του Βορρά και των φτωχών κρατών του Νότου. Επιπλέον αναφέρθηκε σε 3 θεμελιώδη προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την μετανάστευση, και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

  1. Ζήτημα διεθνούς δικαιοσύνης με αναφορές στην θεωρία του Rawls
  2. Οι χώρες του Νότου καλούνται να πληρώσουν το τίμημα των οικονομικών πολιτικών του Βορρά λόγω των ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί από αυτές
  3. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Δύσης μπορούν να επιφέρουν δυσχέρειες στην δημογραφική κατάσταση του Νότου λόγω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που βάζει τις χώρες του Νότου σε μειονεκτική θέση

Μετά την εισήγηση ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους, κυρίως σε σχέση με το κατά πόσο είναι δίκαιη η κατασκευή τειχών από τα κράτη για την παρεμπόδιση των μεταναστευτικών ροών.  Όπως είναι φυσικό, ακούστηκαν διάφορες απόψεις από τους νέους, καθώς κάποιοι υποστήριξαν ότι τα κυρίαρχα κράτη έχουν την ευθύνη προστασίας των πολιτών τους, άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι τα τείχη αποτελούν τα σύμβολα μία γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής, και άλλοι τάχθηκαν υπέρ μία πολιτικής “ανοιχτών θυρών”. Επιπλέον εκφράστηκε το επιχείρημα ότι οι μετανάστες δεν έχουν από την φύση τους μία βίαιη συμπεριφορά, αλλά οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και η ελλιπής ενσωμάτωσή τους από τα κράτη υποδοχής, ενδέχεται να εντείνουν κάποιες βίαιες ενέργειες. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν όλοι συμφώνησαν στο ότι η αρνητική αντίληψη της μετανάστευσης από τους πολίτες είναι το αποτέλεσμα της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας από τα κράτη, και ότι βασικός στόχος των μεταναστών είναι η αναζήτηση ευκαιριών για μία καλύτερη ζωή.

Eπιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook. 

Οργανωτικά Υπεύθυνοι

  • Αθηνά Τσαλικίδου, Σιμώνη Τζουγανάτου
Scroll to Top