ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το EU Youth Hub και η SAFIA – Student Association For International Affairs συνδιοργάνωσαν για τα μέλη τους συζήτηση τύπου World Café με θέμα την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, 19.00- 20.30, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/145993). Την εκδήλωση,  συντόνισε ο Δρ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη” ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ την εισαγωγική εισήγηση παρέθεσε ο Αναπλ. Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κύριος Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ και Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Αριάν Κοντέλλη” ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπυρίδων Μπλαβούκος. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες προκειμένου να συζητήσουν τον ρόλο της στρατηγικής κουλτούρας για την αυτονόμηση της ΕΕ και την κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια ως πυλώνα της στρατηγικής αυτονόμησης. Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.

Οργανωτικά Υπεύθυνοι

  • EU Youth Hub: Αθηνά Φατσέα, Δανάη Αναστοπούλου
  • SAFIA: Μάγδα Τσόχα, Δημήτρης Πανταζής, Φοίβος Βούλγαρης, Ιωάννα Σακάι.

Συντονιστής διοργάνωσης: Δρ Αλέξανδρος Κυριακίδης

Βίντεο

Scroll to Top