Διεύθυνση:
ΕΛΙΑΜΕΠ – Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
Βασιλίσσης Σοφίας 49
Αθήνα, 10676

 Email:
euyouthhub@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/euyouthhub/

Instagram:

https://www.instagram.com/euyouthhub/

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/eu-youth-hub/

Platform of the Conference for the Future of Europe:

https://futureu.europa.eu/profiles/eu_youth_hub

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCVc_Syts2yhajAq2V8AmC9A

Spotify:

https://open.spotify.com/show/70G0EWZvxHUYcmoKzDrISN

Scroll to Top